Informacja dla klientów i kontrahentów firmy Aktywna Kuchnia

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aktywna Kuchnia Sylwia Jakosz-Pikusa z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów, NIP: 873-142-34-75,
  REGON: 852640100

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

 

 1. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmy księgowe
  2. podwykonawcy, czyli podmiotom z których korzystamy w celu realizacji zamówienia/usługi
  3. kancelarie prawnicze
  4. dostawcy

 

 1. Okres przechowywania danych.
  • W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • Państwa dane kontaktowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie zażądać abyśmy je usunęli
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  • świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
  • przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie na adres:

Aktywna Kuchnia

ul. Mickiewicza 3

33-100 Tarnów

Małopolska

 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kontakt@aktywnakuchnia.pl

 

Telefonicznie pod numerem:

+48 698-618-317

(od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 10:00 do 18:00;
 w sobotę od 10:00 do 13:00)

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.